Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Brusinka obecná

Vaccinium vitis-idaea

Brusnice brusinka / Brusinka obecná

Vaccinium vitis-ideae L.

čeleď: brusnicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • léčivka (močopudná, dezinfekční)

Ekologie: Roste na kyselých půdách ve světlých listnatých i jehličnatých lesích, na vřesovištích a rašeliništích, nevyhýbá se nížinám, ale častější je v horách.

Popis: Stálezelený a hustě větvený keřík s kožovitými, lesklými listy (na rozdíl od borůvky v zimě neopadávají) a s bílými nebo narůžovělými květy v koncových 3–10(–15)květých hroznech. Kvete od května do července. Plodem je červená (vzácně i bílá nebo nažloutlá) bobule.

Vaccinium vitis-idaea

Vaccinium vitis-idaea