Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kyčelnice cibulkonosná

Dentaria bulbifera

Kyčelnice cibulkonosná

Dentaria bulbifera L.

čeleď: brukvovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • v úžlabí listů jsou černé opadavé rozmnožovací pacibulky

Ekologie: Roste v květnatých bučinách i smíšených lesích, na zastíněných stanovištích, na podkladech mírně bazických až mírně kyselých, v pásmu od podhůří do hor.

Popis: Vytrvalá bylina, 30–60 cm vysoká, lodyha přímá, nevětvená. Přízemní listy jsou řapíkaté, lichozpeřené, 2–3jařmé, lístky úzce kopinaté nebo podlouhlé, pilovité, lodyžní listy střídavé, k vrcholu lodyhy se zmenšují až na čárkovitě kopinaté. V úžlabí listů se objevují hnědé až temně fialové pacibulky. Květy (3–12) v hustém hroznu, korunní lístky obvejčité, světle fialové, růžové až bělavé, kvetou od dubna do června. Plodem jsou šešule, které však dozrávají jen zřídka.

 Dentaria bulbifera Dentaria bulbifera
Dentaria bulbifera
Dentaria bulbifera