Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Topol kanadský

Populus × canadensis

Topol kanadský

Populus canadensis L.

čeleď: vrbovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie:  Světlomilná a teplomilná dřevina, vysazovaná na minerálně bohatých a čerstvě vlhkých půdách, s vyšší hladinou podzemní vody. V hustých výsadbách trpí houbovými chorobami.

Popis: Statný strom dorůstající výšek kolem 25–40 m, s širokou korunou a hladkým kmenem, který mívá v průměru kolem 1–2 m. Z počátku má hladkou borku, která záhy hrubě rozpukává. Pupeny jsou hnědavé, lepkavé a cca 1–2 cm dlouhé. Listy bývají široce trojúhelníkovitě vejčité, 6–12 cm dlouhé a 4–10 cm široké, na bázi pak široce klínovité až uťaté. Řapík je 4–7 cm dlouhý, z boku smáčklý a často načervenalý. Jehnědy jsou cca 3–8 cm dlouhé, přičemž samčí jsou červenavé a kratší, samičí mají lysý semeník a 2–4 žlutozelené blizny. Plody jsou vejcovité a asi 0,5 cm dlouhé, v 10–15 cm dlouhých jehnědách. Kvete v březnu a v dubnu před olistěním.

Využití: Lesnicky i sadovnicky dříve velmi často pěstovaný druh a mimo intravilán patrně nejčastěji vysazovaný topol a to zejména v oblasti lužních lesů a podél vodních toků.

Poznámka: Druh vznikl křížením topolu bavlníkového (Populus deltoides) a topolu černého (Populus nigra) asi v roce 1750 ve Francii. V Evropě hojně vysazovaný druh. V České republice se nejčastěji objevuje v nižších až středních polohách.

Populus × canadensis
Populus x canadensis Populus × canadensis
Populus × canadensis