Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Borovice blatka

Pinus uncinata subsp. uliginosa

Borovice blatka

Pinus uncinata L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Typickým stanovištěm jsou rašelinné lesy ve středních a vyšších polohách. Zarůstá jádra hlubokých rašelinišť, kde panuje obzvlášť extrémní nedostatek živin na organickém podkladě.

Popis:  Strom s jediným přímým, až 20 m vysokým kmenem a úzkou korunou; borka je šedočerná až šedohnědá, a to i v horní polovině kmene, rozpraskaná až šupinatá; letorosty lysé. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2, jsou 3,5–5 cm dlouhé, tuhé, sytě zelené, na vrcholu tupě špičaté. Samčí šištice jsou až 1 cm dlouhé, oranžové; samičí šištice jsou nanejvýš 4,5 cm dlouhé, asymetrické, na bázi excentricky zešikmené; semenné šupiny s poněkud vyklenutými štítky, na osluněné straně s nízkými jehlancovitými výrůstky; semena jsou 4–5 mm dlouhá, s křídlem asi 12 mm dlouhým.


Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa
Pinus uncinata subsp. uliginosa