Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Borovice hrbolkatá

Pinus attenuata

Borovice hrbolkatá

Pinus attenuata L.

čeleď: borovicovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

Ekologie: Původní areál Pinus attenuata leží v oblastech s mírnou a vlhkou zimou a suchým horkým létem. Světlomilná, stín netolerující dřevina. Typickým stanovištěm jsou suché výslunné horské svahy. Roste na mělkých chudých kamenitých až písčitohlinitých půdách.

Popis: Strom nebo keř, dorůstající 10–12(–24) m výšky a do 60(–80) cm v průměru kmene. Je to jediná 3jehličná borovice na světě, která vytváří také keřovité formy. Koruna vejčitá nebo kuželovitá s vodorovně odstálými větvemi, na konci vzhůru směřujícími. Kmen buď přímý, častěji však vytváří formy s více kmeny, nebo keřovitý. Borka v dolní části tmavohnědá, mělce rozbrázděná ve velké volné šupiny, výše na kmeni světle hnědá, hladká. Letorosty rezatě hnědé, lysé. Pupeny podlouhle vejčité, 1,5–2 cm dlouhé, na konci protažené do špičky, hnědé, pokryté bílou pryskyřicí. Jehlice ve svazečcích po 3 (zřídka po 2), štíhlé, světle zelené nebo namodralé, 7–18 cm dlouhé. Samičí šištice válcovité, 1–1,5 cm dlouhé oranžově hnědé. Šišky krátkou silnou stopkou pevně přisedlé k větvi po 2–4(–5), asymetrické, k větvím zahnuté, 8–16 cm dlouhé, 5–6 cm široké, světle hnědé, lesklé, silně pryskyřičnaté. Semenné šupiny na vypouklé straně šišek se silným, široce kuželovitě vyklenutým zahnutým pupkem, zakončeným ostnem, na opačné k větvi obrácené straně ploché s krátkým ostnem. Semena 6–7 mm dlouhá, vejčitá, černá, s asi 20 mm dlouhým křídlem. Kvetení a opylení probíhá od března do května, šišky dozrávají koncem léta až začátkem podzimu druhého roku. Semena začíná vytvářet poměrně brzy, od 10–12 let. Poměrně krátkověká pionýrská dřevina, dožívá se 60–100 let.

Využití: Pinus attenuata se využívá ve své domovině jako pionýrská a protierozní dřevina k ozeleňování a zpevňování suchých svahů na velmi chudých, kamenitých a písčitých půdách.

Poznámka: Životní cyklus Pinus attenuata je nevyhnutelně spjatý s přírodními požáry, které jsou součástí tamního ekosystému. Zajímavostí u této borovice jsou její mimořádně pevné, vůči ohni a vysokým teplotám odolné, nebo-li „ohňové šišky“ (bez působení vysokých teplot se šiška nikdy nerozevře)


Pinus attenuata Pinus attenuata
Pinus attenuata Pinus attenuata
Pinus attenuata
Pinus attenuata