Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Vranec jedlový

Huperzia selago

Vranec jedlový 

Huperzia selago L.

čeleď: plavuňovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • do 30 cm přímý stonek, trofofyly i sporofyly jsou stejného tvaru
  • žluté výtrusnice v paždí zelených listů na konci stonku
  • vlhké a kyselé půdy v horách i nad horní hranici lesa

Ekologie: Roste ve vlhkých lesích hor a na subalpínských holích, převážně na kyselých půdách.

Popis: Vytrvalá bylina, 5–30 cm vysoká, lodyhy přímé, u starších rostlin s krátce poléhavou bází, vidličnatě větvené, tvoří husté trsy, listy drobné, čárkovitě kopinaté, většinou uspořádané do 8 řad. V úžlabí listů v horní části lodyhy se tvoří výtrusnice, vranec se však rozmnožuje také vegetativně opadavými pupeny, které vznikají v úžlabí listů na konci větví.

Huperzia selago

Huperzia selago
Huperzia selago