Modřín opadavý

Modřín opadavý

Roste ve světlých lesích, na půdách hlubších, spíše bazických, čerstvých, ale ne vlhkých.... .. více

Ostružník maliník

Ostružník maliník

Osídluje prosvětlené lesy, lesní paseky, okraje a lemy, porosty vysokých bylin, kamenné snosy. Roste na půdách bohatých živinami, písčitých i hlinitých, mírně vlhkých až vlhkých.... .. více

Orsej jarní

Orsej jarní

Roste na vlhkých loukách, v listnatých lesích a křovinách, také v parcích, v pásmu od nížin až do podhůří, vzácně až do hor. Kvete od března do května..... .. více

Douglaska tisolistá

Douglaska tisolistá

Roste v oblastech s přímořským klimatem, s mírnou vlhkou zimou a chladným relativně suchým létem, s malým kolísáním teplot a krátkým mrazivým obdobím..... .. více

 

Kakost smrdutý

Geranium robertianum

Kakost smrdutý

Geranium robertianum L.

čeleď: kakostovité

 

JAK POZNÁME:
__________________________________________________________________________________

  • v naších oblastech poměrně dosti hojný

Ekologie: Osidluje stinné a polostinné listnaté, smíšené i jehličnaté lesy, dále lesní příkopy a vlhké zastíněné sutě a rokle. Roste také na zdech, rumištích a železničních náspech. Vyhledává vlhké, živinami bohaté (zejména na dusíkaté látky) půdy.

Popis: Jednoletá nebo ozimá, 20–50 cm vysoká bylina, často s karmínovým nádechem, která po rozemnutí nepříjemně páchne. Lodyhy jsou žláznatě chlupaté. Přízemní růžice listů velmi brzy odumírají. Vstřícné lodyžní listy jsou členěny až téměř k hlavní žilce. Čepel listů bývá členěná na 3 až 5 úkrojků a řídce žláznatě chlupatá. Květy jsou uspořádané v dvoukvětých vidlanech, květní stopky jsou krátce chlupaté. Korunní lístky bývají karmínově červené až růžové s bělavými pruhy a nehtem. 

Geranium robertianum
Geranium robertianum Geranium robertianum
Geranium robertianum
Geranium robertianum